Consultatie en Diagnostiek

CodeOmschrijvingTarief
C001Consult ten behoeve van een intake€ 50.54
C002Consult voor een periodieke controle€ 25.27
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 25.27
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 25.27
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 119.69
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 119.69
C013*Studiemodellen € 33.25
C014Pocketregistratie€ 39.90
C015Parodontiumregistratie€ 79.79
C016*Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling€ 199.48
C020Mondzorg aan huis€ 19.95
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€ 27.93

Maken en/of Beoordelen Foto’s

CodeOmschrijvingTarief
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 18.62
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 13.96
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 79.79
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 79.79
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 29.26
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 35.91
X34Beoordelen schedelfoto€ 26.60
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 226.08
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 66.49

Preventieve Mondzorg

CodeOmschrijvingTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 14.91
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 14.91
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 14.91
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 29.92
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 19.95
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6.65
M40Fluoridebehandeling€ 16.62
M61* Mondbeschermer of fluoridekap€ 29.92
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 57.85
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 31.92

Verdoving

CodeOmschrijvingTarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 16.62
A15Oppervlakte verdoving€ 8.64
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 53.20

Verdoving door middel van een Roesje

CodeOmschrijvingTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 33.25
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 33.25
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 41.56

Vullingen

CodeOmschrijvingTarief
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 27.93
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 44.55
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 57.85
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 81.12
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 41.23
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 57.85
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 71.15
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€ 94.42
V91Eénvlaksvulling composiet€ 53.20
V92Tweevlaksvulling composiet€ 69.82
V93Drievlaksvulling composiet€ 83.12
V94Meervlaksvulling composiet€ 106.39
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 79.79
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€ 29.92
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 16.62
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6.65
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 13.30
V70*Parapulpaire stift€ 13.30
V80*Wortelkanaalstift€ 23.27
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9.97

Wortelkanaalbehandelingen

CodeOmschrijvingTarief
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 46.55
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 36.57
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 53.20
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 54.31
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 119.69
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 172.89
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 226.08
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 279.28
E85Elektronische lengtebepaling€ 16.62
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 19.95
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 53.20
E51Verwijderen van kroon of brug€ 39.90
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 33.25
E53Verwijderen van wortelstift€ 46.55
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 33.25
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 33.25
E56*Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 46.55
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 33.25
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 93.09
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 59.84
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 49.87
E64Afsluiting van open wortelpunt € 53.20
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 66.49
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 33.25
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 53.20
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 19.95
E97*Uitwendig bleken per kaak€ 83.12
E40Directe pulpa-overkapping€ 33.25
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 13.30
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 26.60
E44Verwijderen spalk, per element€ 6.65
E45Aanbrengen rubberdam€ 13.30
E31Snij-/ hoektand€ 132.99
E32Premolaar€ 186.18
E33Molaar€ 239.38
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 26.60
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 93.09
E37Kijkoperatie€ 79.79
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 66.49
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 89.77
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 66.49

Kronen en Bruggen

De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.

CodeOmschrijvingTarief
R08*Eénvlaks composiet inlay€ 79.79
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 152.94
R10*Drievlaks composiet inlay€ 199.48
R11*Eénvlaksinlay€ 119.69
R12*Tweevlaksinlay€ 186.18
R13*Drievlaksinlay€ 265.98
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 33.25
R24*Kroon op natuurlijk element€ 292.57
R34*Kroon op implantaat€ 265.98
R29*Confectiekroon€ 59.84
R31Opbouw plastisch materiaal€ 66.49
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 66.49
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 132.99
R40*Eerste brugtussendeel€ 199.48
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 99.74
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 166.24
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€ 33.25
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 33.25
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 132.99
R61*Plakbrug met preparatie€ 199.48
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 46.55
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 26.60
R67*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 28.59
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 73.14
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 73.14
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 26.60
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 66.49
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 33.25
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 33.25
R91*Wortelkap met stift€ 166.24
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond€ 89.77
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 79.79
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 132.99
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 33.25
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 13.30
R90*Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang stadium

Behandeling Kauwstelsel

CodeOmschrijvingTarief
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 119.69
G22Verlengd onderzoek OPD € 239.38
G23Spieractiviteitsmeting en registratie € 106.39
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€ 69.82
G62*Stabilisatieopbeetplaat€ 179.53
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 53.20
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 79.79
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 134.32
G44*Therapeutische injectie€ 73.14
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 53.20
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 132.99
G10Niet-standaard beetregistratie€ 99.74
G11Scharnierasbepaling€ 99.74
G12Centrale relatiebepaling€ 93.09
G13Protrale/laterale bepalingen€ 66.49
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 598.45
G16Therapeutische positiebepaling€ 33.25
G20Beetregistratie intra-oraal€ 66.49
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 35.91
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 33.25
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 365.72
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 66.49
G69*Beetbeschermingsplaat€ 73.14
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 66.49
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 332.47
G72Controlebezoek MRA€ 33.25
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 53.20
G74 *Plaatsen van myofunctionele apparatuur€ 89.77
G76 *Consult myofunctionele therapie€ 25.27

Chirurgische Ingrepen

CodeOmschrijvingTarief
a.Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 49.87
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 37.24
H21Kosten hechtmateriaal€ 6.87
H26Hechten weke delen€ 73.14
H50Terugzetten tand of kies, eerste element€ 66.49
H55Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting € 19.95
b.Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 66.49
H33Hemisectie van een molaar€ 79.79
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€ 79.79
H35Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie€ 79.79
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€ 331.34
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€ 131.66
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 59.84
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 39.90
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 79.79
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 106.39
H44Primaire antrumsluiting€ 73.14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 93.09
H60Marsupialisatie€ 93.09
H65Primaire sluiting€ 179.53
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 93.09
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 179.53
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 126.34
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 212.78

Kunstgebitten

CodeOmschrijvingTarief
P001*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 99.74
P002*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 199.48
P003*Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 272.63
P004*Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 372.37
P020*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 199.48
P021*Volledig kunstgebit onderkaak€ 265.98
P022*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 432.21
P023*Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 132.99
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 71.81
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 33.25
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 66.49
P043Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting€ 39.90
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 89.77
P045Toeslag immediaat kunstgebit€ 16.62
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 53.20
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 19.95
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 99.74
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 66.49
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 46.55
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 46.55
P062*Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 93.76
P063* Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 94.42
P064*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 81.79
P065*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 85.11
P066*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 186.18
P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 33.25
P068*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 19.95
P069*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53.20
P070*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 19.95
P071*Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53.20
P072*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53.20

Tandvleesbehandelingen

CodeOmschrijvingTarief
a.Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 192.83
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 35.91
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 26.60
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 119.69
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 73.14
T042Consult parodontale nazorg€ 101.07
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 134.32
T044Complex consult parodontale nazorg € 178.87
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 216.11
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 332.47
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 398.97
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66.49
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 178.87
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 83.12
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 116.36
T102Tandvleescorrectie, één element€ 63.17
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen€ 166.24
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 398.97
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 132.99
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 216.11
T121Kroonverlenging, één element€ 216.11
T122Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen € 398.97
T141Tandvleestransplantaat€ 126.34
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 398.97
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66.49
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 178.87
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 46.55
T162Behandeling tandvleesabces€ 89.77
T163*Toepassing lokaal medicament€ 71.81
T164*(Draad)Spalk€ 26.60
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 66.49

* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal en techniek kosten verbonden.
** Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend.